Informace o publikaci

Psychologické aspekty dobrovolné ženské sterilizace u dobrovolně bezdětných žen : empirická studie

Autoři

COUFALOVÁ Petra PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ Hana

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Gynekologie a porodnictví
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Klíčová slova voluntary female sterilization; childfree women; contraception; psychological aspects
Popis Cílem kvalitativní studie bylo zmapování zkušenosti žen, které dobrovolně bez zdravotní indikace podstoupily sterilizaci. Byly provedeny rozhovory s pěti dobrovolně bezdětnými ženami o jejich zkušenosti se zákrokem a vlivem zákroku na jejich život. Rozhovory byly analyzovány pomocí interpretativní fenomenologické analýzy. Výsledky analýzy ukázaly šest společných témat, mezi která patří „Dobrovolná bezdětnost“, „Strach z těhotenství“, „Svoboda“, „Reakce okolí“, „Nebýt na to sama“ a „Informace = všechno“. Výsledky jsou diskutovány v kontextu existujících výzkumů. Závěrem jsou diskutovány možnosti praktické interdisciplinární spolupráce mezi gynekology a psychology.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info