Informace o publikaci

Půdní vývoj v nivě řeky Dyje v předpolí hradby hradiska Pohansko u Břeclavi

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

ADAMEKOVÁ Katarína PETŘÍK Jan DLAPA Pavel PRIŠŤÁKOVÁ Michaela NEHYBA Slavomír DRESLER Petr HRABOVSKÝ Andrej

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geological Research in Moravia and Silesia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://doi.org/10.5817/GVMS2022-33071
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2022-33071
Klíčová slova Holocene dynamics; floodplain; palaeosols; fluvial sediments; soil formation processes
Popis Tato práce poskytuje komplexní informace o vývoji půdy v nivě řeky Dyje v oblasti předpolí raně středověké aglomerace Pohansko u Břeclavi. Na základě kombinace vybraných fyzikálních (zrnitostní distribuce, magnetická susceptibilita), chemických (Fe, Mn, P, Ca, pH půdy) a biochemické analýz (celkový organický uhlík a půdní organická hmota) a také půdní mikromorfologie byli hodnoceny základní vlastnosti pozdně holocenních půd a jejich geneze, vliv člověka na vývoj půd a byly také identifikovány konkrétní půdotvorné procesy. Náš výzkum odhalil tři autochtonní půdy: dvě pohřbené půdy a jednu recentní půdu. Všechny půdy byly identifikovány jako fluvizemě glejové vzniklé z povodňových sedimentů a ovlivněné intenzivními oxidačně-redukčními procesy. A horizonty půd se vyvinuly tvorbou a akumulací humusu. Svrchní pohřbená fluvizem se vyvinula v průběhu 9. a 10. století (přítomnost velkomoravských střepů). Její vývoj však možná začal mnohem dříve a skončila později. Navzdory přítomnosti makroskopických důkazů o lidských aktivitách v této půdě neexistuje žádný důkaz antropického vlivu na půdotvorné procesy. Bazální pohřbená fluvizem se vyvinula ještě před velkomoravským osídlením na lokalitě. Přesné stáří této půdy však nelze v této fázi naší studie pro nedostatek datování určit. Budoucí výzkum zaměřený na datování posílí naše chápání dynamiky holocénu a vývoje paleoprostředí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info