Informace o publikaci

Vybrané zásady relevantní pro odposlechy a sledování osob a věcí

Autoři

SKALICKÁ Veronika

Rok publikování 2023
Druh Článek ve sborníku
Konference Konference: Zásady trestného práva v teórii a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KTPKK/Publikacna_cinnost/Zbornik_prispevkov_Zasady_trestneho_prava_PRINT.pdf
Klíčová slova Wiretapping; monitoring people; crime; criminal law
Popis Trestní řízení je protkáno celou řadou zásad upravených zejména v § 2 tr. ř. Operativně pátrací prostředek sledování osob a věcí ve smyslu § 158d odst. 2, odst. 3 tr. ř. a odposlechy a záznam telekomunikačního provozu podle § 88 tr. ř. jsou instituty trestního práva využívající se zejména v přípravném řízení, u nichž se mnohé zásady projevují. Stran obou uvedených institutů trestního práva procesního se projevuje zejména zásada přiměřenosti, zásada stíhání jen ze zákonných důvodů, zásada materiální pravdy, zásada veřejnosti, zásada práva na obhajobu, zásada presumpce neviny, zásadu oficiality nebo třeba zásada bezprostřednosti. Příspěvek s ohledem na stanovený rozsah si klade za cíl předestřít pouze některé z relevantních zásad a poukázat na jejich místo v právním řádu a jejich význam.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info