Informace o publikaci

Exploring students´ preferred ways of learning of English for customizing English instruction

Název česky Zkoumání studentských oblíbených způsobů učení se angličtiny pro účely modifikace anglické výuky
Autoři

LANGEROVÁ Petra

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Prezentace shrnula výsledky kvantitativní fáze výzkumu učebních stylů angličtiny studentů FEKT VUT v Brně. V kvantitativní fázi bylo identifikováno 5 preferovaných stylů učení se angličtiny (citlivý vůči poli, globální, jednotlivý, reflektivní a sekvenční), a flexibilita ve 4 učebních dimenzích. Prezentace také nastínila průběh kvalitativní fáze, ve které proběhly rozhovory s 10 studenty vytipovanými na základě jejich odpovědí v dotazníkovém šetření kvantitativní fáze. Tématem rozhovorů byly jejich preference způsobu učení, úspěch či neúspěch daným způsobem učení, a ochota či neochota změnit oblíbený způsob učení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info