Informace o publikaci

Lékařská biologie I. Buněčná a molekulární biologie

Autoři

SLABÝ Ondřej ŠÁNA Jiří SLANINOVÁ Iva CETKOVSKÁ Kateřina ULDRIJAN Stjepan EISELLEOVÁ Lívia BEŠŠE Lenka

Rok publikování 2023
Druh Učebnice
Citace
Popis První díl učebnice Lékařské biologie shrnuje základní poznatky buněčné a molekulární biologie a je určen pro všechny studijní směry na lékařských fakultách, především však pro studenty prvního ročníku programů všeobecné lékařství a zubní lékařství. První kapitola pojednává o vymezení oboru lékařská biologie, jeho historii a významu pro moderní medicínu. Následující kapitoly jsou zaměřeny na chemickou podstatu životu, strukturu biopolymerů, proteiny a jejich funkce. Následuje popis funkční anatomie eukaryotické buňky, struktury a funkce biomembrán, buněčných organel, membránového a cytoskeletálního systému buňky. Úvod do molekulární biologie tvoří kapitoly o struktuře a organizaci genomu, replikaci DNA, poškození a opravách DNA, transkripci, translaci a genetickém kódu, regulaci genové exprese a buněčné komunikaci. Poslední část učebního text je věnována buněčnému cyklu, buněčnému dělení, buněčné smrti a biologii buňky v tkáňovém kontextu. Učebnice je doplněna řadou klinických poznámek či molekulárních případových studií poukazujících na klinické přesahy konkrétních kapitol a také množstvím názorných schémat a ilustrací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info