Informace o publikaci

České děti a mládež jako čtenáři v době pandemie 2021

Autoři

FRIEDLAENDEROVÁ Hana RICTER Vít LANDOVÁ Hana PRÁZOVÁ Irena MAZÁČOVÁ Pavlína RICHTER Vít PRÁZOVÁ Irena RICHTER Vít

Rok publikování 2023
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Publikace prezentuje výsledky výzkumu, který se v 2021 se uskutečnil jako v pořadí třetí celostátní reprezentativní průzkum zaměřený na vztah dětí a mládeže k četbě knih a ke knihovnám i na hodnocení četby jako volnočasové aktivity nebo jako významné podmínky pro úspěšné zvládnutí výuky na základní a střední škole. Průzkum navázal na předcházející šetření dětského čtenářství z let 2013/2014 a 2017. Termín sběru dat umožnil sledovat nejen trendy z minulých let, ale také se soustředit na zcela nové aspekty dětského čtenářství, které s sebou přinesla pandemie covidu-19 v letech 2020 až 2021. Sběr dat i návazné diskuse s dětmi i mladými lidmi v rámci kvalitativního šetření proběhly v červnu roku 2021, tj. v době, kdy se školy i celá společnost začaly po více než ročním období mimořádných opatření a omezení postupně vracet k normálu. Tím se nabídla jedinečná možnost položit dětem i jejich rodičům řadu otázek směřujících na situaci před pandemií, ale také na aktivity během pandemie, včetně představ a úvah zaměřených na budoucnost. Vedle čtenářství se výzkum nově zaměřil na vztah a hodnocení oblasti digitálního (distančního) vzdělávání, na způsob regulace volného času dětí tráveného na digitálních zařízeních i na využívání různých druhů elektronických informačních zdrojů při přípravě do školy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info