Informace o publikaci

Komparační studie mechanických vlastností ručních letek pěvců tropické a temperátní zóny

Logo poskytovatele
Autoři

HORÁK Kryštof DE LA HERA Iván PERÉZ-RIGUERO Jose JAVIER ROJO Francisco TOMÁŠEK Oldřich KAUZÁL Ondřej ALBRECHT Tomáš

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Ptačí pero je nejkomplikovanější kožním derivátem obratlovců. Má zásadní funkci při termoregulaci, zbarvení a výběru partnera, či letu. Především pro letové schopnosti pera je zásadní jeho kvalita a mechanická odolnost, přičemž mechanické vlastnosti ohybu pera lze relativně jednoduše měřit pomocí ohybového testu v laboratorních podmínkách. Výsledky vnitrodruhových studií porovnávající populace s odlišnými migračním chováním ukazují že migrující jedinci vykazují tužší letky oproti jedincům přezimujícím. Dosud však chybí srovnávací mezidruhová studie, která by porovnávala druhy lišící se mobilitou a letovými nároky. V této studii srovnáváme tuhost ohybu ručních letek u datového souboru 394 jedinců 129 druhů pěvců temperátní a tropické zóny (Česká republika, Kamerun). Druhy zahrnuté v analýze se navzájem výrazně liší ve svém migračním chování - jsou zastoupeny stálé druhy, migranti na krátké i dlouhé vzdálenosti, kteří při své každoroční tahové cestě překonávají tisíce kilometrů. Všechny tropické druhy jsou naopak sedentární, což nabízí zajímavé srovnání umožňující odhalit rozdíly v investicích do opeření mezi tropickými a temperátními druhy pěvců - předchozí studie naznačily, že tropické druhy pěvců mohou, napříč fylogenetickými liniemi, vykazovat horší kvalitu peří. Výsledky dle očekávání potvrdily, že druhy s delší migrační vzdáleností vykazují tužší (více mechanicky odolná) pera. Po odfiltrování vlivu migrační vzdálenosti vykazovaly temperátní druhy oproti jejich tropickým příbuzným vyšší tuhost per. Studie tak, poprvé v rámci mezidruhového srovnání, odhaluje důležité faktory ovlivňující mechanické vlastnosti ptačích letek.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info