Informace o publikaci

Vystresovaní mačové a pohodáři mezi ptáky: Latitudinální variabilita v hladinách steroidních hormonů u pěvců

Logo poskytovatele
Autoři

KAUZÁL Ondřej TOMÁŠEK Oldřich KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ Marie KAUZÁLOVÁ Tereza HORÁK Kryštof BÍLKOVÁ Zuzana MUCLINGER Pavel ŠIMEK Zdeněk ALBRECHT Tomáš

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Pěvci jsou největším řádem ptáků a zároveň nejprozkoumanější skupinou ptáků vůbec. Přestože většina z nich obývá tropické biotopy, téměř veškeré naše poznatky o ptácích byly ale získány studiem několika málo temperátních druhů. Přitom způsob, jakým ptáci vedou své životy v tropickém a mírném pásmu je diametrálně odlišný. V mírném pásu žijí ptáci relativně rychlé životy s krátkým dožitím a velkými snůškami a v tropech je tomu přesně naopak. To vedlo k vytvoření teorie, že tyto rozdíly v rychlosti života (pace of life) vytvářejí tzv. pace of life syndromes, tedy konzistentní rozdíly ve fyziologii, která úzce souvisí s rychlostí života. Mezi ně patří např. rychlost metabolizmu, rezistence k oxidačnímu stresu nebo hladiny hormonů. Nejčastěji zkoumanými hormony jsou testosteron (samčí pohlavní hormon) a kortikosteron ("stresový" hormon). Oba hormony jsou v tělech ptáků velmi důležité a řídí celou řadu životních pochodů. Jejich chronicky vysoké hladiny ale zároveň mají negativní vliv na organismus, a proto bychom vysoké hladiny obou hormonů měli najít spíše u ptáků mírného pásu. V naší studii jsme pomocí moderních metod analyzovali hladiny hormonů kortikosteronu a testosteronu 308 jedinců 100 druhů pěvců z tropického i mírného pásu. Narozdíl od všech předchozích studií jsme do našich analýz zahrnuli také např. pohlaví nebo hnízdní status jedince, což jsou potenciálně důležité proměnné ovlivňující hladiny hormonů. Také vůbec poprvé byla podobná studie provedena na ptácích Evropy a Afriky. Naše data ukazují, že hladiny hormonů se opravdu konzistentně liší mezi pěvci mírného a tropického pásu a zároveň odráží některé další ekologické adaptace (např. migraci). Zároveň jsme zjistili, že zmíněné pohlaví, popř. hnízdní status jedince jsou důležité kovariáty, které je nutné vzít v potaz při analýze podobných datasetů. Stejně tak ale naměřené hladiny hormonů ovlivňuje i řada dalších environmentálních proměnných.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info