Informace o publikaci

Pojetí výprosy podle ABGB

Autoři

KABÁT Jan

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek pojednává o vývoji pojetí prekariární smlouvy od počátku její kodifikace v ABGB do současné doby, přičemž se úžeji zaměřuje na dvě historicky etablovaná pojetí: první přijaté Antonínem Randou a rozvedené jeho žákem Josefem Stupeckým a druhé přijaté rakouským civilistou Josefem von Scheyem. Historicky tato pojetí přišla na našem území do střetu při rekodifikaci ABGB v meziválečném Československu, i proto příspěvek pojednává o vývoji prekaria také v rámci tzv. Osnov, to vše s přihlédnutím k dobové rakouské a československé judikatuře. Závěrem příspěvek podává rozuzlení v podobě současného rakouského práva a jeho pojetí výprosy, což je pro příspěvek relevantní i z toho důvodu, že ustanovení ABGB o prekariu zůstalo od roku 1811 do dnešního dne beze změn.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info