Informace o publikaci

Agency detection a náboženská zkušenost : Senzorická deprivace, prediktivní vyhodnocování a alternativní spiritualita

Autoři

NENADALOVÁ Jana

Rok publikování 2023
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Náboženské či spirituální zkušenosti zahrnující setkání se zvláštními druhy bytostí se objevují napříč mnoha světovými tradicemi a mnohdy v nich hrají centrální, nebo alespoň významnou či dokonce každodenní roli. Jak ale vlastně vznikají a jakou mohou mít potenciální funkci z hlediska evoluce? V přednášce se zaměřím na představení svého disertačního projektu, jehož cílem je tvorba teoreticko-metodologického rámce pro studium náboženských zkušeností v kontextu kognitivně-výpočetní teorie mysli, zvané prediktivní vyhodnocování. Blíže se zaměřím na neobvyklé zážitky vznikající na základě smyslové deprivace, kdy dochází k tzv. pocitům vnímané přítomnosti - tedy pocitu, že nejste sami, někdo nebo něco je s vámi v místnosti, nebo přímo vidíte a rozprávíte s nejrůznějšími duchy, spirituálními průvodci, atp. Primárním kulturním kontextem pro rámování podobných zážitků je pro mě současná alternativní spiritualita. Představím tedy výsledky dvou dosavadních empirických studií (experimentální, zaměřené na indukci pocitu vnímané přítomnosti nezávislém na kulturním kontextu participantů, a terénní studii tzv. terapie tmou, alternativně-spirituální techniky postavené na dlouhodobé vizuální deprivaci) spolu s koncepty dalších plánovaných nebo právě probíhajících studií.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info