Informace o publikaci

Dekonstrukce tří etap brněnského geografického myšlení

Autoři

DOBOŠ Pavel ŠERÝ Ondřej LICHTER Marek

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geografie
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://doi.org/10.37040/geografie.2023.009
Doi http://dx.doi.org/10.37040/geografie.2023.009
Klíčová slova geographical thought; deconstruction; Marxism-Leninism; human geography; decentralisation; Brno
Popis Tento článek se zabývá způsoby geografického myšlení na brněnských akademických pracovištích. Cílem publikace je provést analýzu textů pomocí metody dekonstrukce. Vybrané texty pocházejí od autorů, kteří se věnovali humánně-geografickým tématům, nebo obecně teorii geografie. Publikace se zaměřuje na období od vzniku prvního geografického ústavu na Masarykově univerzitě až po přelom tisíciletí, který přinesl jak výraznou personální, tak institucionální transformaci. Jako stěžejní článek identifikuje 3 vývojové fáze. První z nich se týká meziválečného období, jež se vyznačovalo emancipací humánní geografie jako svébytné disciplíny zejména s ohledem na geografii sídelní/urbánní. Následující fáze byla charakteristická zejména důrazem na kalkulovatelný objektivní prostor a také marxistickou ideologickou linkou, které tvořila základ pojetí ekonomické geografie. Poslední z popisovaných fází pak ukazuje na decentralizaci brněnské akademické geografie a také na její epistemologickou diferenciaci. Výsledkem je komplexní pohled na dlouhodobý vývoj geografického myšlení na brněnských pracovištích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info