Informace o publikaci

Tracing the spatial organization and activity zones of an Early Mediaeval homestead at the Pohansko stronghold (Czechia) by combining geophysics and geochemical mapping

Logo poskytovatele
Název česky Sledování prostorové organizace a zón činnosti raně středověké usedlosti na hradišti Pohansko (Česko) kombinací geofyziky a geochemického mapování
Autoři

PRIŠŤÁKOVÁ Michaela ADAMEKOVÁ Katarína PETŘÍK Jan DRESLER Petr PROKEŠ Lubomír

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archaeological Prospection
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Open Access article
Doi http://dx.doi.org/10.1002/arp.1907
Klíčová slova Early Middle Ages; geochemical survey; geophysical survey; magnetic susceptibility; spatial distribution; microartefacts; principal component analysis
Popis Geoarcheologické prospekční techniky byly použity k identifikaci zón aktivity a vnitřní struktury usedlosti na raně středověké lokalitě Pohansko u Břeclavi (Česko). Kombinací geofyzikálních metod, prostorového rozložení mikroartefaktů, geochemické analýzy a vícerozměrné statistické analýzy jsme nastínili různé projevy antropogenní činnosti. Získaná data jsme zkoumali pomocí Spearmanova korelačního koeficientu, prostorové autokorelace (Global Moran's I) a robustní analýzy hlavních komponent, abychom identifikovali prostorový vzorec oblasti. Zjištěná společná přítomnost těžkých kovů (Pb, Zn a Cu) a prvků souvisejících převážně s organickou hmotou, odpady a popelem (S, P a Ca), jakož i malý počet úlomků strusky pravděpodobně svědčí o přítomnosti kovoobráběcích zón nebo smíšených zón s domácí a průmyslové zbytky na usedlosti. Další antropogenní aktivity by mohly být spojeny s hnojením, chovem zvířat nebo nějakým druhem výrobních aktivit založených na přítomnosti Mn, P a Cu. Koncentrace kostí a dřevěného uhlí doplňují informace geochemického rozboru a mohou naznačovat způsob nakládání s odpady v okrajových částech usedlosti. Uprostřed usedlosti naznačuje umístění archeologických prvků volné prostranství, ve kterém nebyla zjištěna žádná konkrétní činnost. Pomocí magnetické susceptibility a soudě z přítomnosti mazanice jsme definovali potenciální přítomnost nezapadlých útvarů, které magnetometrie nerozpoznala. Výsledek studie ještě musí ověřit výkop.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info