Informace o publikaci

Performance a posthumanismus: Hledání nových modů života v umění

Autoři

TEERINK TURZÍKOVÁ Tereza

Rok publikování 2023
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Změny probíhající v posledních několika desetiletích pod vlivem zrychlujícího se technologického rozvoje, změna rámce pojetí lidského těla a identity, jakož i reálné hrozby globálního oteplování spojené s nutností transformovat ekonomickou produkci a přizpůsobit každodenní životní styl začínají významně ovlivňovat současnou uměleckou a performativní praxi. Posun v oblasti performance a živých, událostně zaměřených uměleckých děl se projevuje jak po formální stránce, tak v celkovém ideologickém rámci. Můj návrh v této práci je nahlížet na tyto nově se objevující tendence v performativním umění optikou posthumanismu. Posthumanismus, jako heterogenní filozofické hnutí, je založen na koncepčním znejištění představy člověka jako ústředního bodu všeho života na Zemi. Posthumanisté se snaží prozkoumat možnosti sloučení lidského těla s technologií a na základě feminismu, post-kolonialismu, genderových a environmentálních studií zrovnocenit veškerý život na Zemi, ať už jde o lidské "druhé", zvířata nebo deštný prales. Pro svou práci jsem vybrala charakteristická performativní díla, která souvisí s tématy posthumanistického myšlení, a posthumanismus v nich funguje buď jako ideologické pozadí, inspirace nebo předmět kritiky a problematizace. Můj text by tedy neměl být vnímán jako katalog modelových příkladů dokumentujících celý směr posthumanistického umění, ale jako specifický příspěvek k uvažování o nastupujících tendencích, které nějak reagují na koncepční změny v sebedefinici lidstva. Tato práce by měla provkovat myšlení o nových způsobech života a také otevřít možnosti přehodnocení Člověka prostřednictvím umění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info