Informace o publikaci

Petrografické rozbory malt, jejich realtivní datování podle stupně degradace pojiva

Autoři

GREGEROVÁ Miroslava

Rok publikování 2000
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova composition; durability; degradation; recrystallization; building plasters; mortars; relative age
Popis Při zjištění relativního stáří stavby vycházíme: z vlastního složení maltovin, stupeně vytvrdnutí pojiva, pozice v rámci stavby, povahy stavebního kamene, klimatických podmínek, vzlínání podzemní vody, pozice výškové, orientace vzhledem ke světovým stranám, izolace stavby, kvality údržby, přestavby, využití objektu atd. Postup byl ověřen na maltách pocházejících z kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, z kostela sv. Kateřiny v Kelči a kostela Nanebevzetí Panny Marie v Branticíc. Výsledky studia provedené na souboru cca 30 vzorků malt a omítek prokázaly, že mikropetrografické rozbory písčité frakce malt a omítek spolu s rekrystalizací pojiva mohou až s 95% pravděpodobností potvrdit či vyvrátit předpokládané stáří jednotlivých stavebních fází.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info