Informace o publikaci

K jihomoravským projektům federalizace. O širším ideovém a politickém pozadí návrhů tzv. trializace

Autoři

GONĚC Vladimír

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Analýza jihomoravských projektů federalizace Československa v r. 1968 nikoli z hlediska "trializace", nýbrž z hlediska skutečné demokratizace, směřování k občanské společnosti, směřování k vyváženému modelu federace, přitom odmítání sovětského modelu jakožto falešného federalismu.
Související projekty: