Informace o publikaci

Identifikace inzerčních mutací v ARR genech dvoukomponentního systému u Arabidopsis thaliana metodami reverzní genetiky

Autoři

LEXA Matej BRZOBOHATÝ Břetislav

Rok publikování 2000
Druh Článek ve sborníku
Konference Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí. IV. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Popis V poslední době byla u kvasinek a rostlin zjištěna přítomnost genů homologických k bakteriálním genům dvoukomponentních systémů. Jedná se o geny kódující pravděpodobné histidin kinázy a regulátory. V rostlině Arabidopsis thaliana bylo již identifikováno několik desítek takových genů. Nejlépe popsané geny jsou součástí systému pro odezvu na etylén (rostlinné signální molekuly). U bakterií jsou funkce těchto genů vesměs známé a proteiny dvoukomponentních systémů ve valné většině případů plní právě signální funkce při reakci organismu na vnější podněty. Naše práce je zaměřena na skupinu genů kódujících pravděpodobné regulátory dvoukomponentních systémů u Arabidopsis thaliana (ARR - Arabidopsis response regulator). U této rostliny bylo již identifikováno nejméně 14 těchto genů, přičemž není známá jejich přesná funkce. Zajímavé je, že některé z ARR genů (typ A) jsou indukovatelné dusičnany a cytokininy. V naší laboratoři hodláme objasnit funkci těchto genů získáním inzerčních mutantů a jejich následným studiem. Získávání inzerčních mutantů u Arabidopsis thaliana umožnil v poslední době vznik několika sbírek linií nezávisle transformovaných T-DNA a linií s náhodnými inzercemi kukuřičných transpozonů (např. dSpm). Prezentujeme naše dosavadní výsledky v identifikaci inzercí transpozonu dSpm v ARR genech ve sbírce SLAT (Jonathan Jones, John Innes Centre, Norwich). Výsledkem je identifikace inzerce v genu ARR4. Práce bude dále pokračovat hledáním nových inzercí a taky izolací a charakterizací rostlin nesoucích tyto inzerce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info