Informace o publikaci

Některé epidemiologické, patogenetické a klinické aspekty selektivního deficitu IgA

Autoři

LITZMAN Jiří

Rok publikování 2001
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Alergie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Imunologie
Klíčová slova IgA deficiency; common variable deficiency; respiratory tract infections; autoimmune diseases
Popis Přes svůj častý výskyt (v naší populaci 1:408) je selektivní deficit IgA (IgAD) stále imunopatologickým stavem s mnohými nevyřešenými otázkami. Ačkoliv je známa genetická vazba na nepřítomnost kyseliny asparagové na 57. pozici beta řetězce HLA-DQ a časté rodinné nahromadění IgAD, není genetický podklad stále jasný; příčinou není defekt genů těžkých řetězců alfa. Stejně je stále velmi málo informací o patogenezi IgAD, zdá se, že se mohou uplatňovat u různých osob odlišné mechanismy. Klinicky IgAD je většinou zcela bezpříznakový. Z asociací s klinickými obtížemi je nejčastěji přítomen sklon k častějším infekcím, zejména u dětí. Dále je možno u osob s IgAD prokázat zvýšený výskyt autoimunitních chorob jak systémových, tak orgánově specifických. Jednoznačný vztah ke vzniku alergických chorob prokázán nebyl. Důležité je myslet na možnost vzniku anti-IgA protilátek po podání krevních derivátů, které IgA obsahují; anti-IgA protilátky mohou být příčinou závažných reakcí pro opakovaném podání IgA-obsahujícího krevního derivátu. Kauzální léčba IgAD známa není.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info