Informace o publikaci

Formation of Iodinin by a Strain of Acidithiobacillus ferrooxidans Grown on Elemental Sulfur

Autoři

ČEŠKOVÁ Pavla ŽÁK Zdirad JOHNSON Barrie D. JANICZEK Oldřich MANDL Martin

Rok publikování 2002
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Folia Microbiologica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Biochemie
Klíčová slova Acidithiobacillus; sulfur oxidation; iodinin
Popis The presence of the pigment iodinin, an Acidithiobacillus ferrooxidans culture metabolite, was demonstrated after growth of bacteria on elemental sulfur. The structure of iodinin was confirmed by X-ray structure analysis; its physiological role was discussed.
Související projekty: