Informace o publikaci

Acidofilní chemolithoautotrofní bakterie oxidující síru tvoří iodinin

Autoři

ČEŠKOVÁ Pavla ŽÁK Zdirad JOHNSON Barrie JANICZEK Oldřich MANDL Martin

Rok publikování 2002
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Chemické listy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Biochemie
Klíčová slova Acidithiobacillus; iodinin; sulfur oxidation
Popis Tvorba iodininu (1,6-dihydroxyfenazin-5,10-dioxid) byla popsána u mnoha chemoorganoheterotrofních mikroorganismů. Během dlouhodobé oxidace síry bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans a A. thiooxidans byla pozorována tvorba fialového pigmentu, jehož izolace a charakterizace pomocí rentgenové strukturní analýzy a NMR prokázaly strukturu iodininu. Definitivní průkaz struktury byl komplikován obtížnou krystalizací tohoto metabolitu, proto byly postupně identifikovány různé struktury. Jde o první demonstraci iodininu nejen v acidofilních bakteriích oxidujících síru, ale chemolithoautotrofních mikroorganismech vůbec. Na základě struktury lze usuzovat na hydrofobní interakce mezi povrchem buněk a sirných částic, které by mohly napomáhat adsorpci bakterií na sirném povrchu.
Související projekty: