Informace o publikaci

STUDIUM KOORDINAČNÍCH VLASTNOSTÍ KOMPLEXŮ 1,8-BIS(METHYLENFOSFONOVÝCH) DERIVÁTŮ CYKLAMU

Logo poskytovatele
Autoři

SVOBODOVÁ Ivona LUBAL Přemysl KOTEK Jan HERMANN Petr LUKEŠ Ivan HAVEL Josef

Rok publikování 2002
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CHEMICKÉ LISTY
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova Bifunctional Chelates. Thermodynamic and Kinetic Stability.
Popis Měďnaté komplexy makrocyklických ligandů mají využití v bioanorganické chemii ve formě bifunkčních chelátů1 jako nukleární sondy v radionuklidové diagnostice (např. 64Cu - b+ zářič) nebo v radioterapii pro selektivní ozařování nádorů (např. 67Cu - b- zářič). Pro možnou medicínskou aplikaci je nutné znát jejich termodynamické (podmíněné konstanty stability komplexů) a kinetické vlastnosti (rychlostní konstanty vzniku a disociace komplexů) nejen pro komplexy měďnaté, ale i pro komplexy s ostatními ionty přechodných kovů. V této práci byly studovány acidobazické a komplexotvorné (termodynamické a kinetické) vlastnosti ligandů 1,4,8,11-tetrazacyklotetradekan-1,8-bis(methylfosfonové) kyseliny2 (H4L1, H4Dipon) a 4,11-dimethyl-1,4,8,11- tetrazacyklotetradekan-1,8-bis(methylfosfonové) kyseliny) (H4L2, H4Dimedipon). Byla studována formační kinetika iontů Cu2+, Zn2+, Pb2+, Cd2+ s Diponem a Cu2+, Zn2+ s Dimediponem. Ze získaných měření bylo zjištěno, že reaktivita roste v pořadí H4L < H3L- < H2L2- pro oba ligandy a rozdíl v reaktivitě jednotlivých species je několik řádů. Nejvyšší reaktivitu vykazují oba ligandy pro ion Cu2+, kdy komplex vzniká v roztoku o pH > 2.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info