Informace o publikaci

Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů

Autoři

GREGEROVÁ Miroslava FOJT Bohuslav VÁVRA Václav

Rok publikování 2002
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Monografie pojednává o pracovních postupech určování horninotvorných a technických minerálů. Je určena pro širší čtenářskou obec, kterou zajímá pohled do mikrostruktury přírodních hornin a technolitů (technických anorganických materiálů). K vydání monografie motivovala autory práce na grantech, které byly orientovány na identifikaci faktorů uplatňujících se při degradaci různých stavebních materiálů, ať již přírodního kamene, nebo technolitů (malt, betonů, stavební keramiky apod.). Všechny dosažené výsledky zcela jednoznačně prokázaly, že degradace materiálů je odrazem depozice, klimatických podmínek (příp. i vlivu organismů), mikrostruktury a minerálního složení daného materiálu. Monografie by nemohla být vydána bez přispění GAČR. Byla zpracována v rámci grantu č. 103/00/607 -Transport solí pórovým systémem betonů a podmínky vzniku eflorescentů na jeho povrchu- a za podpory navazujícího postdoktorantského grantu č. 205/99/D049 -Využití akcesorických minerálů jako indikátorů petrologického vývoje magmatických hornin v oblasti východního okraje Českého masivu-.
Související projekty: