Informace o publikaci

Změny proteinového spektra hemolymfy zavíječe voskového (Galleria mellonella L.) během vývoje

Autoři

HYRŠL Pavel ŠIMEK Vladimír

Rok publikování 2003
Druh Článek ve sborníku
Konference Zoologické dny Brno 2003
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova Galleria mellonella; haemolymph; protein spectrum
Popis Hemolymfa zavíječe voskového (Galleria mellonella L., Lepidoptera, Pyralidae) byla odebírána během posledního (VII.) larválního instaru a dále ve stádiu prepupy a kukly. Po úpravě na vhodnou koncentraci bílkovin byly vzorky zpracovány metodikou SDS-PAGGE a gely dále analyzovány na videodensitometru pomocí programu Molecular Analyst. Kvalitativní analýza se zaměřila na stanovení molekulové hmotnosti jednotlivých proteinových frakcí hemolymfy a kvantitativní analýza určila poměr zastoupení daných frakcí během vývoje. Byly nalezeny jasné rozdíly mezi jednotlivými vývojovými stádii. Proteinové spektrum je závislé i na pohlaví jedinců, rozdíly jsou ale zřejmé pouze na konci stádia kukly.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info