Informace o publikaci

Příprava a použití nádorového antigenu z patologického imunoglobulinu pro pacienty s mnohočetným myelomem.

Autoři

MUSILOVA romana TÁBORSKÁ Eva BOURKOVÁ Ludmila BÜCHLER Tomáš HANÁK Libor KOVÁŘOVÁ Lucie NOVOTNÁ Hana PENKA Miroslav HÁJEK Roman

Rok publikování 2002
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Transfúze a hematologie dnes
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova monoclonal immunoglobulin; idiotypic protein; affinity chromatography
Popis Vakcinace Id proteinem je jednou z možností imunoterapie B- buněčných malignit včetně mnohočetného myelomu. Maligní buňky u mnohočetného myelomu produkují monoklonální imunoglobulin, který nalézáme v séru a moči. Jedná se o tumor-specifické struktury. Izolace Id proteinu byla provedena metodou afinitní chromatografie na protein G koloně s elucí 0,2M glycinem-HCl. SDS-polyakrylamidovou gelovou elektroforézou byla potvrzena více jak 90% čistota získaného proteinu. Id protein byl konjugován s KLH v přítomnosti 0,1% gluteraldehydu a následně použit v preklinických pokusech s cílem ověření možné aplikace vakcíny v připravovaném klinickém protokolu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info