Informace o publikaci

DEALKYLSILYLAČNÍ A ADIČNÍ REAKCE ALUMAZENU

Logo poskytovatele
Autoři

LÖBL Jiří PINKAS Jiří ROESKY Herbert W.

Rok publikování 2003
Druh Článek ve sborníku
Konference Chemické listy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova alumazene
Popis Iminoalany (RAlNR)n jsou sloučeniny, u nichž se výrazně mění stupeň agregace v závislosti na velikosti substituentu R a R. Reakcí trimethylhliníku s 2,6-diisopropylanilinem jsme připravili dosud jediného známého zástupce1 trimerních poly(N-alkyliminoalanů), 1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(2,6-diisopropylfenyl)alumazen, a studovali jeho chemickou reaktivitu. S cílem připravit nové klecovité aluminofosfonáty jsme studovali reakce alumazenu s trimethylsilylestery fosforečných a fosfonových kyselin. Reakce alumazenu s tris(trimethylsilyl)esterem kyseliny fosforečné poskytla produkt2, který podle výsledků rentgenové strukturní analýzy představuje aminoaluminofosfát s klecovitou strukturou analogickou adamantanu. Při reakcích alumazenu s trimethylsilylesterem kyseliny methylfosfonové vzniká produkt, který jsme charakterizovali pomocí NMR spektroskopie a rentgenové strukturní analýzy. Ze sterických důvodů zde nedochází ke vzniku adamantoidní sloučeniny, ale vzniká jen bicyklický produkt. Tato molekula představuje model meziproduktu reakce alumazenu s tris(trimethylsilyl)esterem kyseliny fosforečné. Při reakci alumazenu s trimethylsilylesterem kyseliny methansulfonové dochází ke vzniku bicyklického produktu který vytváří pomocí donor-akceptorových vazeb supramolekulární agregát - cyklický hexamer. Dále jsme studovali reakce alumazenu s organickými nitrily. Ve všech případech dochází ke vzniku aduktů. V závislosti na substituentu dochází ke vzniku bis- nebo tris- aduktů s rozdílnou konfigurací. Produkty reakcí byly charakterizovány pomocí NMR spektroskopie a rentgenové strukturní analýzy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info