Informace o publikaci

Copingové strategie a jejich vývoj v adolescenci

Autoři

MAREŠ Jan KOHOUTEK Tomáš JEŽEK Stanislav

Rok publikování 2003
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Tématu zvládání zátěže (coping) v období adolescence je v současnosti věnována značná výzkumná pozornost. Naše studie vychází z výsledků longitudinálního výzkumu adolescentů, který probíhal v Brně a okolí v letech 1999 až 2002. Cílem studie je přispět k začlenění konstruktu copingu do systému dalších konstruktů, relevantních jako kontextuální proměnné v období adolescence, sleduje změny vybraných copingových strategií v období mladší a střední adolescence a všímá si možné role jako prediktorů vývojových změn (např. v kontextu školních nároků). Kombinací copingových strategií podle úrovně jejich zastoupení v repertoáru copingového chování jsme vytvořili pracovní typologii. U mladších respondentů přitom nebyla zjištěna stabilita typů, u starších respondentů se jako dostatečně stabilní jeví typ charakterizovaný kombinací vysoké úrovně vyhýbavosti a nízké úrovně ostatních dvou škál a typ, charakterizovaný vysokou mírou vyhýbavosti a kontroly emocí a nízkou mírou aktivního copingu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info