Informace o publikaci

Reduction theorems for general linear connections

Název česky Redukční věty pro obecné lineární konexe
Autoři

JANYŠKA Josef

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Differential Geometry and its Applications
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Obecná matematika
Klíčová slova Gauge-natural bundle; natural operator; linear connection; reduction theorem
Popis Je velice dobře známo, že přirozené operátory lineárních symetrických konexí a tenzorových polí se vyjadřují jako operátory na tenzorech křivosti a daném tenzorovém poli a jejich kovariantních derivací. Tento výsledek je zobecněn pro obecé lineární konexe na vektorových bandlech. V této kalibračně přirozené situaci potřebujeme pomocnou lineární symetrickou konexi na bázi. Je dokázáno, že přirozené operátory na prostoru obecných konexí na vektorových bandlech, na prostoru lineárních symetrických konexí na bázových varietách a na jistých tenzorových polích se mohou vyjádřit pomocí tenzorů křivosti obou konexí, daných tenzorových polích a jejich kovarintních derivací vzhledem k oběma konexím.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info