Informace o publikaci

Recent tectonic activity and orientations of the principal stresses in the Jeseníky region

Název česky Recentní tektonická aktivita a orientace hlavních napětí v Jeseníkách
Autoři

HAVÍŘ Josef ŠPAČEK Petr

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geolines
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Klíčová slova focal mechanism; microearthquakes; Jeseníky region
Popis mikrozemětřesení, předběžné fokální mechanismy a předběžná orientace hlavních os napětí
Související projekty: