Informace o publikaci

Nickel(II) di(pentyl)dithiocarbamates with P ligands

Autoři

PASTOREK Richard KAMENÍČEK Jiří CVEK Radek PAVLÍČEK Marek ŠINDELÁŘ Zdeněk ŽÁK Zdirad

Rok publikování 2003
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj J. Coord. Chem.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova Nickel(II) di(pentyl)dithiocarbamates with P ligands
Popis Ni(II) di(pentyl)dithiocarbamates of composition [Ni(Pe2dtc)2], [NiX[Pe2dtc)(PPh3)] (X=Cl, Br, I, NCS), [Ni(NCS)(Pe2dtc)(PBut3)], [Ni(Pe2dtc)(PPh3)2]ClO4 and [Ni(Pe2dtc)(PPh3)2]PF6 (Pe2dtc=di(pentyl)dithiocarbamate, PPh3=triphenylphosphine, PBut3=tributylphosphine) have been synthesized. The complexes have been characterized by the usual methods. X-ray structure analyses confirmed the nature of [Ni(Pe2dtc)(PPh3)] and [Ni(Pe2dtc)(PPh3)2]ClO4 complexes.
Související projekty: