Informace o publikaci

Vliv genů doby do kvetení na expresi genu FLC.

Logo poskytovatele
Autoři

BALKOVÁ Simona LÍZAL Pavel RELICHOVÁ Jiřina

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference VIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Arabidopsis; FLC; late flowering; gene expresssion
Popis Cílem práce bylo zavedení metodiky a stanovení vlivu vybraných genů pozdnosti na expresi genu FLC (Flowering Locus C) u modelového objektu Arabidopsis thaliana. Bylo vybráno osm genů podílejících se na regulaci přechodu rostliny z vegetativní do reprodukční fáze vývoje, které byly již dříve charakterizovány pomocí pozdně kvetoucích mutantů. Geny M63 a M73 byly na základě předchozích pokusů zařazeny do autonomní dráhy regulace doby do kvetení a pomocí zbylých šesti genů (dn, L4, L5, L6-1, L6 a Spi) byla charakterizována nová metylační dráha. Při přechodu rostlin do reprodukční vývojové fáze hraje významnou roli gen FLC, jehož produkt působí jako inhibitor tohoto přechodu. V případě autonomní regulační dráhy je znám indukční účinek mutantních genů této dráhy na expresi genu FLC. Cílem bylo potvrdit tento indukční účinek u dvou pozdně kvetoucích mutací (M63 a M73) a zjistit jaký vliv mají na expresi genu FLC mutantní geny metylační dráhy. Byla zavedena metodika stanovení exprese genu FLC u mutantních linií metodou RT-PCR. U standardních linií S96 a Di-G, které představují genetické pozadí použitých linií, nebyla zjištěna přítomnost transkriptu genu FLC. Naopak u všech osmi pozdně kvetoucích mutantů byl gen FLC exprimován. Analýzou jednotlivých orgánů mutantní rostliny Spi byla prokázána exprese pouze v orgánech vegetativní vývojové fáze. U mutantních genů autonomní regulační dráhy (M63 a M73) byl tedy potvrzen indukční vliv těchto genů na expresi genu FLC. Dále bylo zjištěno, že mutantní geny nově charakterizované metylační dráhy mají také indukční účinek na expresi genu FLC a byl tak potvrzen předpoklad, že i geny této dráhy regulují přechod rostliny z vegetativní do reprodukční vývojové fáze přes centrální inhibitor FLC. Bylo potvrzeno, že u pozdně kvetoucích rostlin dochází při přechodu do reprodukční fáze vývoje k utlumení syntézy tohoto inhibitoru kvetení. Tato práce vznikla za finanční podpory grantového projektu Grantové agentury České republiky č.521/02/P127.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info