Informace o publikaci

Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia

Logo poskytovatele
Název česky Relikty nejdistálnější části neogenní předhlubně na jz. Moravě
Autoři

NEHYBA Slavomír HLADILOVÁ Šárka

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bulletin of Geosciences
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Neogene; foreland basin; passive margin; depositional environment; ferruginous sandstones
Popis Lokalita Nové Syrovice je nejzápadnějším výchozem neogenních marinních sedimentů na jz. Moravě. Neogenní písky jsou interpretovány jako uloženiny břežní líce - předbřeží (shoreface - foreshore). Převažuje přínos materiálu z lokálních zdrojů, ale byl zjištěn i materiál ze zdrojových oblastí relativně vzdálených. Původ klastů v železitých pískovcích lze spojovat jak s oxidačními procesy během paleozvětrávání v tropickém až subtropickém klimatu, tak i s přítomností organismů. Přesné stratigrafické zařazení (eggenburg, spodní baden?)sedimentů zůstává otevřeno. Paleoekologická analýza umožnila interpretovat hloubku a dynamiku vody, salinitu, prosvětlení, provzdušnění a klima. Křemité štěrky zjištěné v nadloží neogenních mořských písků a v nejbližším okolí lokality představují mladší a nejspíše fluviální uloženiny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info