Příznakovost a její specifika v morfologii

Autoři KRČMOVÁ Marie
Druh Článek ve sborníku
Citace KRČMOVÁ, Marie. Příznakovost a její specifika v morfologii. In Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brn, 2004. s. 111-122, 12 s. ISBN 80-210-3373-8.
Originální jazyk čeština
Obor Jazykověda
Klíčová slova morphology; markendes forms

Stať se zabývá termínem "příznakovost", který je většinou ve stylistice rozpracováván v souvislosti se slovní zásobou jazyka. V morfologii je jeho specifikum v tom, že se škála příznakovosti zužuje na příznakovost knižní - neutrální - hovorové - nespisovné (s ev. odlišením nářeního a regionálního). Hranice "spisovnosti" je dána preskripcí stávající kodifikace, při určování příznaku u dublet v rámci spisovného jazyka se pak kříží zcela nesrovnatelná kritéria, z části poznamenaná i interpretujícím subjektem.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info