Informace o publikaci

Molecular diagnostics of clinically important staphylococci (Review)

Logo poskytovatele
Název česky Molekulární diagnostika klinicky významných stafylokoků
Autoři

ŠTĚPÁN Jiří PANTŮČEK Roman DOŠKAŘ Jiří

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Folia microbiologica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova staphylococcus; molecular diagnostics
Popis Druhy rodu Staphylococcus jsou významnými lidskými a zvířecími patogeny způsobujícími řadu závažných infekčních onemocnění. Vedle druhu S. aureus jako hlavního patogenního druhu se může jako patologické agens v určitých případech uplatnit celá řada dalších druhů, které byly ještě nedávno považovány za nepatogenní. Rychlá a přesná identifikace činitele vyvolávajícího onemocnění je proto nezbytný předpoklad účinné léčby a epidemiologických opatření. Moderní metody na určování stafylokokových druhů jsou založeny na analýze jejich genomů. Pokud je znám úsek DNA, který se specificky vyskytuje jen v genomu určitého druhu, je možno daný druh identifikovat pomocí hybridizace genomové DNA s radioaktivně nebo neradioaktivně značenou DNA-sondou připravenou z tohoto úseku. Při znalosti sekvence dané sondy je možno navrhnout PCR-primery a důkaz daného druhu provádět pomocí PCR. Tato práce podává přehled metod používaných pro molekulární diagnostiku druhů rodu Staphylococcus, zejména S. aureus a popis nejvýznamnějších genů a dalších oblastí chromozomu, které jsou využívány k identifikaci druhu nebo rodu a nebo se používají k typizaci kmenů daného druhu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info