Informace o publikaci

Characterization of resident bacteriophages and their role in conversion of exfoliative toxin A production in <I>Staphylococcus aureus</I>

Logo poskytovatele
Název česky Charakterizace rezidentních bakteriofágů a jejich role v konverzi exfoliatin A produkujících kmenů Staphylococcus aureus
Autoři

RŮŽIČKOVÁ Vladislava PEKAROVÁ Mária PETRÁŠ Petr PANTŮČEK Roman DOŠKAŘ Jiří

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference 11th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Plenary Summaries & Poster Abstracts
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.isssi.org/
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova staphylococcus; exfoliative toxin A; bacteriophage; lysogenic conversion
Popis Bakteriální druh Staphylococcus aureus produkuje exfoliativní toxiny, které způsobují u lidí a zejména u kojenců kožní puchýřnaté onemocnění, jehož nejtěžší formou je syndrom opařené kůže. Gen eta kódující toxin ETA se nachází v DNA profága, což je genom mírného fága začleněný do chromozomu hostitelské bakterie. Mírné stafylofágy lyzogenní konverzí mění genetické a fenotypové vlastnosti hostitelského kmene. V této práci byly izolovány bakteriofágy z osmi ETA-pozitivních kmenů S. aureus. Metodou multiplex PCR bylo pět fágů zařazeno do serologické skupiny A a tři fágy do serologické skupiny B. PCR detekcí byl u nich prokázán strukturní gen eta. Všechny fágy byly charakterizovány restrikční analýzou DNA pomocí restriktázy HindIII takto: ve skupině A-fágů byly rozlišeny tři subtypy A-1, A-2 a A-3, zatímco u B-fágů byly rozlišeny dva subtypy, B-1a B-2. Tři fágy byly použity k přenosu genu eta do recipietního kmene. Jeden A-fág a dva B-fágy lyzogenizovaly ETA-negativní kmen S. aureus. Bylo zjištěno, že gen eta byl přenesen do recipientního kmene všemi třemi fágy, avšak pouze lyzogeny vzniklé po přenosu genu eta prostřednictvím B-fágů byly schopny produkovat exfoliativní toxin A. Lyzogenní kmeny vzniklé přijetím DNA A-fága neprodukovaly toxin ETA, i když ve svém genomu obsahovaly jeho gen eta. Pulzní gelovou elektroforézou bylo zjištěno, že genom A-fága se začlenil do čtvrtého největšího restrikčního SmaI fragmentu chromozomové DNA, zatímco genomy obou B-fágů se vložily do druhého největšího SmaI fragmentu. Naše výsledky ukázaly, že B-fágy přenášejí gen eta do ETA-negativního kmene a navozují u něj schopnost produkovat exfoliativní toxin A. Je pravděpodobné, že i v přirozených podmínkách je gen eta přenášen mezi kmeny S. aureus mírnými fágy, které lyzogenní konverzí přispívají k vzniku nových virulentních kmenů stafylokoků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info