Informace o publikaci

Isolation of genomic DNA using magnetic cobalt ferrite and silica particles

Název česky Izolace genomové DNA pomocí magnetických částic feritů kobaltu a silikagelových částic
Autoři

PRODĚLALOVÁ Jana RITTICH Bohuslav ŠPANOVÁ Alena PETROVÁ Kateřina BENEŠ Milan

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Chromatography A
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Silica particles; Cobalt ferrite particles; DNA; Polymerase chain reaction
Popis Byly použity dva typy částic: silikagel a ferity kobaltu (nemodifikované a modifikované činidly obsahujícími zásadité aminoethylové nebo aminofenylové skupiny, případně kyselinu alginovou).DNA z kuřecích erytrocytů a DNA izolovaná z baktérií Lactococcus lactis byly použity pro testování adsopce/desorpce na uvedených částicích. Částice feritů kobaltu modifikované různými činidly byly použity k izolacibakteriální DNA v kvalitě pro PCR z různých mléčných výrobků.
Související projekty: