Informace o publikaci

Associations between fish reproductive cycle and the dynamics of metazoan parasite infection

Logo poskytovatele
Název česky Asociácie medzi reprodukčným cyklom rýb a dynamikou infekcie mnohobunkových parazitami
Autoři

ŠIMKOVÁ Andrea JARKOVSKÝ Jiří KOUBKOVÁ Božena BARUŠ Vlastimil PROKEŠ Miroslav

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Parasitology Research
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zoologie
Klíčová slova reproductive cycle of fish; metazoan parasite; associations
Popis Parazitická fauna mřenky mramorované (Barbatula barbatula) bola študovaná mesačne od mája do decembra 2001. Štyri druhy parazitov boli zaznamenané: Gyrodactylus spp. (Monogenea), Tylodelphys clavata (Digenea), Proteocephalus sagittus (Cestoda), a Raphidascaris acus (Nematoda). Zmeny v sezónnej dynamike parazitárnej infekcie boli sledované v priebehu 8 mesiacov. Potenciálny efekt reprodukčnej investície hostiteľa, meranej hmotnosťou gonád a gonad-somatickým indexom (GSI), na parazitickú infekciu bol testovaný podľa predpokladu, že v období vyššej reprodukčnej investície (začiatok rozmnožovania alebo novoformovanie gonád po reprodukcii), sú rybi jedinci viac citliví k parazitárnej infekcii. Testované boli aj rozdiely v parazitickom zatažení medzi pohlaviami. Sezónne rozdiely v infekcii boli pozorované u všetkých študovaných parazitov. Hodnoty GSI ukazovali na akumuláciu energie v prereprodukčnej perióde a na začiatku rozmnožovania, pokles v priebehu rozmnožovania, a zvyšovanie v postreprodukčnej perióde. Podobný vzťah bol zaznamenaný pre parazitickú abundanciu, tj. výrazný alebo mierny nárast na jar a/alebo v jeseň a pokles v priebehu leta (júl a august). Pozitívne korelácie medzi abundanciou Gyrodactylus spp. a R. acus a oboma hmotnosťou gonád a GSI boli nájdené u samíc po korekcii efektu hmotnosti tela. Výsledky naznačujú, že samice mřenky mramorované sú viac citlivé k parazitárnej infekcii v období vyššej reprodukčnej investície. Hlavný faktor determinujúci infekciu T. clavata bola veľkosť ryby. Abundancia P. sagittus pozitívne korelovala s GSI v celkovej vzorke rýb bez efektu pohlavia a hmotnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info