Informace o publikaci

Stanovení citlivosti k antibiotikům u biofilmpozitivních forem mikroorganizmů

Autoři

HOLÁ Veronika RŮŽIČKA Filip TEJKALOVÁ Renata VOTAVA Miroslav

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Mikrobiologie, virologie
Klíčová slova biofilm - sensitivity to antibiotics
Popis Cílem práce bylo navrhnout postup stanovení minimální biofilm inhibující koncentrace (MBIC) a minimální biofilm eradikující koncentrace (MBEC) antibiotik a porovnat tyto hodnoty s rutinně stanovovanými hodnotami minimální inhibiční koncentrace (MIC) antibiotik. Hodnoty MBIC i MBEC mnohonásobně převyšovaly hodnoty MIC. To značí, že běžně užívaných koncentrací antibiotik odvozených od hodnot MIC nelze v monoterapii pro spolehlivou eradikaci biofilmu použít.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info