Informace o publikaci

Nové možnosti v diagnostice kolorektálního karcinomu s využitím technologie cDNA mikročipů

Autoři

JANSOVÁ Eva KRONTORÁD Petr SVOBODA Zbyněk PAVLÍK Tomáš KOUTNÁ Irena KOZUBEK Michal ŽALOUDÍK Jan KOZUBEK Stanislav

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova cDNA microarray technology; cluster analysis; colorectal cancer; regional metastases
Popis Východiska: Technologie DNA mikročipů patří mezi nejmodernější biotechnologie zaznamenávající v posledních letech velký rozvoj. Tato technologie umožňuje porovnání expresních profilů zkoumaných vzorků a je tak vhodná k diagnostice různých onemocnění na genové úrovni. Typ studie a soubor: Cílem této práce bylo porovnat genovou expresi kolorektálního karcinomu s normálním epitelem a detekovat rozdíly v expresi genů mezi pacienty s regionálními metastázemi a bez metastáz. Studie byla provedena na skupině 12 pacientů s kolorektálním karcinomem. Metody a výsledky: Expresní profil pacientů byl studován na 1.7K Human cDNA mikročipech obsahujících 1700 fragmentů lidské cDNA. Mezi kolorektálním karcinomem a zdravým epitelem tlustého střeva bylo nalezeno 22 genů s odlišnou expresí. Pomocí klastrové analýzy byli pacienti rozděleni na 2 skupiny podle výskytu metastáz v lymfatických uzlinách a mezi těmito dvěma skupinami pacientů bylo identifikováno celkem 6 genů se změněnou expresí. Závěr: cDNA microarray technologii bude možné v budoucnu použít jako diagnostický nástroj ke stanovení včasnému a přesnému rozpoznání onemocnění na základě expresního profilu pacienta. Geny vytipované pomocí cDNA mikročipů v našich experimentech mohou být v budoucnu součástí diagnostických mikročipů pro analýzu nádorů tlustého střeva.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info