Informace o publikaci

ZMĚNY V REGULACI KREVNÍHO TLAKU U OSOB S ESENCIÁLNÍ A SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZÍ VE VĚKU 16- 21 LET

Autoři

ZÁVODNÁ Eva HONZÍKOVÁ Nataša

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference I. KRÁLOVEHRADECKÉ LÉKAŘSKÉ POSTGRADUALNÍ DNY: Nové výzkumné směry v doktorandských pracích lékařských fakult
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova blood pressure variability; baroreflex sensitivity; essential hypertension; secondary hypertension; adolescents; children
Popis U 86 zdravých kontrol (K), 16 adolescentů s esenciální hypertenzí (EH) a 15 se sekundární hypertenzí renálního typu (SH) jsme kontinuálně snímali tep po tepu hodnoty systolického tlaku (STK), diastolického tlaku (DTK) a tepové intervaly (TI). Pomocí spektrální metody jsme stanovili při frekvenci 0,1 Hz baroreflexní citlivost (BRS), variabilitu STK (varSTK) a variabilitu TI (varTI). Adolescenti byli rozděleni do 9 podskupin podle velikosti varTI a varSTK. EH i SH měli významně nižší BRS než K (p<0,001) a významně vyšší varSTK než K (p<0,001). EH a SH byly soustředěny do trojice skupin (A+D+G) s vysokou varSTK (EH: 82%, SH: 88%, K: 33%). Ve skupině G (nízká varTI, vysoká varSTK) bylo nalezeno 25% EH, 6% SH a 5% K. Stejné zastoupení SH a K oproti výrazně vyšší přítomnosti EH ve skupině G může naznačovat významnější podíl primární baroreflexní nedostatečnosti ve vývoji esenciální hypertenze.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info