Informace o publikaci

Teoreticko-metodologická východiska hodnocení programů podpory regionálního rozvoje

Autoři

VITURKA Milan ŽÍTEK Vladimír HALÁMEK Petr KLÍMOVÁ Viktorie TONEV Petr

Rok publikování 2005
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Monografie volně navazuje na studii Teoreticko-metodologická východiska hodnocení regionálních rozvojových projektů, která interpretovala především problematiku projektového řízení regionálních rozvojových projektů s důrazem na praxi zpracování studie proveditelnosti. Na rozdíl od ní usiluje o vytvoření metodologických předpokladů pro hodnocení rozvojových programů. Autoři obou studií v tomto kontextu zastávají stanovisko, že by nemělo jít o zcela rozdílné či dokonce vzájemně se vylučující pohledy na řešení problémů regionálního rozvoje, ale o vzájemně se doplňující resp. komplementární pohledy, neboť pouze tak lze vytvořit vstupní předpoklady pro co nejvyšší efektivitu alokace veřejných prostředků v rámci jednotlivých projektů a programů. V jednotlivých částech je čtenář uveden do problematiky regionálního rozvoje, jeho širších souvislostí a otázek možných přístupů ke zkoumání této oblasti, následně je pozornost indikátorům regionálního rozvoje, jakožto klíčovým parametrům, které je možné hodnotit resp. které je možné dosahovat či zlepšovat. Dále jsou vymezeny základní metodologické pojmy spojené s hodnocením rozvojových programů a hodnotícím procesem obecně a je provedena analýza rozsáhlého soubor nástrojů a metod, které jsou používány pro vlastní hodnocení socioekonomických rozvojových programů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info