Informace o publikaci

Activity of primary photosynthetic processes in some antarctic lichens and mosses at decreasing water potential of their thalli

Název česky Aktivita primárních fotosyntetických procesů u některých antrktických lišejníků a mechů v podmínkách klesajího vodního potenciálu jejich stélek
Autoři

BARTÁK Miloš GLOSER Jan

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Terra Nostra, Schriften der Alfred-Wegener-Stiftung
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.scar28.org/SCAR/SCARmeeting/Wednesday/PDF/S_01_poster.pdf
Obor Botanika
Klíčová slova quantum yield; photosystem II; dehydration; poikilohydric organisms; critical water potential
Popis Publikace popisuje stanovení kritického vodního potenciálu vybraných poikilohydrických autotrofů. Fotochemické procesy fotosyntézy byly aktivní i v podmínkách silné dehydrace stélek studovaných antarktických mechů a lišejníků. Vodní potenciál kritický pro fotochemické procesy fotosyntézy se pro jednotlivé druhy pohyboval v intervalu -25 anč -45 MPa.
Související projekty: