Prognostic significance of mitotic and apoptotic index and the DNA cytometry in head and neck cancer

Základní údaje

Originální název Prognostic significance of mitotic and apoptotic index and the DNA cytometry in head and neck cancer
Název česky PrognostickĂ vĂznam mitotickĂŠho a apoptotickĂŠho indexu a DNA cytometrie u karcinom hlavy a krku
Autoři

Další údaje

Citace SMILEK, Pavel, Ladislav DUŠEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG a Rom KOSTŘICA. Prognostic significance of mitotic and apoptotic index and the DNA cytometry in head and neck cancer. Neoplasma, Bratislava, 2005, roč. 52, č. 3, s. 199-207. ISSN 0028-2685.
Originální jazyk angličtina
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Druh Článek v odborném periodiku
Klíčová slova Head & neck cancer risk prognosis mitotic/apoptotic index DNA cytometry

Anotace

CĂlem prĂĄce je analĂza prognostickĂŠ hodnoty mitotickĂŠho a apoptotickĂŠho indexu a DNA flow-cytometrickĂĄ analĂza karcinom hlavy a krku ve vztahu k celkovĂŠmu pežitĂ a intervalu bez pĂznak choroby. Bylo hodnoceno 56 pacient s karcinomem faryngu a supraglottis. CytokinetickĂŠ parametry a proliferanĂ aktivita byly zhodnoceny jako dležitĂŠ prediktory druhĂŠ ady (po stanovenĂ TNM klasifikace, histopatol. Gradingu a DNA stavu nĂĄdoru). MultivarianĂ kombinace tchto marker pispla zejmĂŠna k prognĂłze asnĂch recidiv (p < 0.01). Riziko asnĂŠ recidivy souvisĂ se zvĂšenou mitotickou aktivitou, snĂženou apoptĂłzou, snĂženou S-fĂĄzĂ a signifikantn zvĂšenou G2/M frakcĂ bunnĂŠho cyklu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info