Informace o publikaci

Endoteliální analýza u rohovkových transplantací

Autoři

HLINOMAZOVÁ Zuzana VLKOVÁ Eva HORÁČKOVÁ Monika LOUKOTOVÁ Věra HAVRANOVÁ Dagmar

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník XII. výroční sjezd České oftalmologické společnnosti s mezinárodní účastí červen 2004 Ostrava
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova cornea; transplantation; keratoplasty;endothelial cells
Popis Cíl práce: Autoři hodnotí v prospektivní studii pomocí endoteliální analýzy stav endotelu u rohovkových transpalntací před operací a v prvním roce po transplantaci. Materiál a metodika: 74 transplantací provedených na Oční klinice FN Brno v roce 2003 byl hodnoceno pomocí endoteliální mikroskopie s určením buněčné hustoty před transplantací (u dárcovského terče. Kompletní endoteliální digitální analýza s určením buněčné hustoty, %hexagonů a koeficientu variace byla provedena v časném pooperačním období (do 3 měsíců po operaci) a dále 6 měsíců po transplantaci. V konzervačním mediu v Optisou (1. skupina) bylo uchovánoo41 rohovek, 33 rohovek bylo kultivováno na tkáňové kultuře (2. skupina). Výsledky? V práci jsou hodnoceny rozdíly mezi oběma skupinami rohovkových transplantátů, kde v předoperačním období byla hustota buněk vjednotlivých skupinách 2 977 bb/mm čt., resp. 2 857. V pooperačním období dochází ke statisticky významnému poklesu hustoty endoteliálních buněk v obou skupinách. Závěr.: Pokles endoteliálních buněk po rohovkové transplantaci v prvním roce je určujícím faktorem prognosy hojení transplantátu. Neshledali jsme statitsticky významný rozdíl poklesu endoteliálních buněk mezi rohovkami uchovávanými v konzervačním mediu Optisol a rohovkami kultivovanými na tkáňové kultuře. Významným faktorem ovlivňující hustotu endoteliálních buněk je rizikovost transplantace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info