Informace o publikaci

Experimental and Theoretical Study of Redistribution of Alloying Elements in Ni-based Weld Joints at High Temperatures

Logo poskytovatele
Název česky Experimentální a teoretické studium přerozdělení legujících prvků ve svarových spojích na bázi Ni za vysokých teplot
Autoři

SOPOUŠEK Jiří BURŠÍK Jiří BROŽ Pavel

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Intermetallics
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyzikální chemie a teoretická chemie
Klíčová slova Nickel aluminides; Ni3Al; Diffusion; Phase diagram; DICTRA; element profile; simulation
Popis Byly sledovány difúzní páry niklových superslitin při teplotách 1000 a 1200oC. Výsledky simulací jsou srovnány experimentem. Rovnovážné výpočty jsou provedeny metodou CALPHAD.Je použita experimentalní analytická technika světelné a elektrovové mikroskopie TEM, SEM, EDAX).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info