Informace o publikaci

On Two-point Boundary Value Problems for Second Order Singular Functional Differential Equations

Název česky O 2-bodových okrajových úlohách pro singulární diferenciální rovnici druhého řádu
Autoři

KIGURADZE Ivan PŮŽA Bedřich

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Functional Differential Equations
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Obecná matematika
Klíčová slova second order singular functional differential equations; two-point boundary value problems; unique solvability; stability
Popis Pro funkcionální diferenciální rovnici u(t)= f(u)(t) se spojitým operátorem f z C1loc(]a,b[)do L1loc(]a,b[) jsou odvozeny v jistém smyslu nezlepšitelné postačující podmínky existence a jednoznačné existence řešení 2-bodových okrajových úloh u(a+)=0=u(b-) a u(a+)=0=u(b-). Podmínky obsahují i případy, kdy pro nějaká u není funkce f(u) integrabilní na [a,b], přesněji, kdy má singularity v bodech a a b.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info