Informace o publikaci

Reakce halogenidů fosforitých s N-donorovými Lewisovými bazemi

Autoři

ŽÁK Pavel TARABA Jan ČERNÍK Miloš

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ChemZi
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova Phosphorus trihalides; nitrogen donors; donor-acceptor complexes; dihalogenophosphenium cations; halogenophosphenium cations
Popis Reakce mezi halogenidy fosforitými a pyridinem, resp. 4-dimethylaminopyridinem (DMAP), byly studovány s cílem zjistit, které z nich spolu vytvářejí donor-akceptorové komplexy a jaká je jejich molekulární struktura. Zatímco PF3 nereaguje ani s pyridinem ani s DMAP, PCl3 poskytuje se silně bazickým DMAP adukt 1:1 s částečně iontovou strukturou [(DMAP)PCl2]+Cl-. PBr3 tvoří s pyridinem i DMAP analogické komplexy, při použití nadbytku DMAP však lze izolovat adukt 1:2. Rentgenová strukturní analýza prokázala, že má téměř iontovou strukturu [(DMAP)2PBr]+[Br-]2 s donory-stabilizovaným bromofosfeniovým kationtem obsahujícím překvapivě krátké (1.763A) N-P vazby.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info