Rodinné prostředí a jeho vliv na výkonovou motivaci jedenáctiletých dětí.

Autoři MAREŠ Jan
Druh Článek ve sborníku
Citace MAREŠ, Jan. Rodinné prostředí a jeho vliv na výkonovou motivaci jedenáctiletých dětí. In Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). Brno: FSS MU, 2005. s. 405-409, 5 s. ISBN 80-210-3804-7.
Originální jazyk čeština
Obor Psychologie
Klíčová slova adolescence; adulthood; time of transition

V této studii jsme se pokusili zmapovat problematiku výkonové motivace ve vztahu ke škole u jedenáctiletých dětí zapojených do longitudinálního výzkumu ELSPAC. Zajímalo nás, jakým způsobem ovlivňuje rodinné prostředí výkonovou motivaci žáků, tj. zda existuje vztah mezi způsobem výchovy v rodině (zjišťovaným Čápovým dotazníkem) a výkonovou motivací žáků ve škole (zjišťovanou v průběhu polostrukturovaného rozhovoru).

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info