Informace o publikaci

Representation of the Variational Sequence by Differential Forms

Název česky Reprezentace variační posloupnosti diferenciálními formami
Autoři

KRBEK Michael MUSILOVÁ Jana

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Applicandae Mathematicae
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Teoretická fyzika
Klíčová slova finite order variational sequence; differential forms; representation
Popis Článek se zabývá studiem reprezentace variační posloupnosti koneného řádu v teorii pole na fibrovaných varietách. Problém reprezentace je kompletně vyřešen pomocí zobecnění integrace per partes a použitím Lieovy derivace forem podle vektorových polí podél kanonických zobrazení prodloužení fibrovaných variet. Je zdůrazněn vztah mezi získnou souřadnicově invariantní reprezentací variační posloupnosti a známými fyziklními objekty - Lagrangiány, dynamickými formami, Eulerovým-Lagrangeovým zobrazením, Helmholtzovým-Soninovým zobrazením.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info