Informace o publikaci

Functional polymorphism in the manganese superoxide dismutase (MnSOD) gene in patients with asthma

Logo poskytovatele
Název česky Funkční polymorfizmus v genu pro superoxid dismutázu (MnSOD) u pacientů s astmatem
Autoři

IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie KAŇKOVÁ Kateřina VAŠKŮ Anna

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Clinical Biochemistry
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
Klíčová slova gene polymorphism asthma MnSOD superoxide dismutase
Popis V práci jsme zkoumaly asociaci funkční varianty Ala-9Val v genu pro MnSOD u astmatu ve studii 626 případů a kontrol. MnSOD genotypy byly stanoveny pomocí PCR s restrikční analýzou enzymem BsaWI. Neprokázaly jsme statisticky významný rozdíl v alelických frekvencích mezi oběma skupinami. Ala-9Val polymorfizmus se tedy nezdá být významným faktorem pro vznik bronchiálního astmatu v české populaci. Úloha této varianty při modulaci závažnosti onemocnění u predisponovaných osob vyžaduje další výzkum.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info