Informace o publikaci

Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace

Autoři

WINKLER Jiří KLIMPLOVÁ Lenka ŽIŽLAVSKÝ Martin

Rok publikování 2005
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Cílem publikace, která shrnuje výsledky diskuse mezi odborníky z oblasti služeb zaměstnanosti a akademickými pracovníky, je autenticky popsat a evaluovat účelové programy na lokálních trzích práce. Tyto programy tvoří podstatnou součást inovace současné aktivní politiky zaměstnanosti směrem ke spolupráci se soukromým a nevládním, neziskovým sektorem. Editoři se snaží udržet v publikaci dvě hodnotící perspektivy. Jednak monografie nahlíží na diskutovanou problematiku z pohledu akademických expertíz, jednak jsou popsány zkušenosti a poznatky z praxe tvorby a realizace politiky zaměstnanosti na lokální úrovni. V závěru se autoři pokusili o komparaci obou těchto přístupů, která ústí v doporučení pro praxi i pro další výzkum. Cíle monografie se zobrazují také ve skladbě jejích částí. Úvodní část je věnována významu lokálních programů a racionálním předpokladům procesu jejich tvorby. Druhý oddíl se zaměřuje na analýzu potřeb vybraných kategorií ohrožených nezaměstnaností, a to konkrétně na problematiku osob zdravotně handicapovaných, žen vracejících se na trh práce po mateřské dovolené, osob nízkokvalifikovaných a absolventů škol. Ve třetí části pak odborníci ze zainteresovaných úřadů práce prezentují zkušenosti se svými lokálními projekty směřujícími ke (znovu)začlenění těchto kategorií osob na pracovní trh. Závěr přináší komparaci akademického a praktického pohledu na tvorbu a realizaci účelových lokálních programů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info