Informace o publikaci

Ježaté houby / lošáky a korálovce

Autoři

HROUDA Petr DVOŘÁK Daniel

Rok publikování 2005
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Popis Práce nabízí souhrn dosavadních poznatků obou autorů o studovaných skupinách. Předkládá základní informace o 33 druzích vyskytujících se v České republice, doplněné o zmínky o 13 dalších, které jsou známé z okolních zemí a jejich případný nález na našem území rozhodně není vyloučen. Popisy jednotlivých druhů jsou vzápětí doplněny přehledem podobných druhů s uvedením znaků, které by měly napomoci jejich bezpečnému odlišení. Připojeny jsou informace o výskytu a jeho historických změnách, fenologii (není uváděna u lošáků, které jsou v podstatě všechny houbami pozdního léta a podzimu), ekologii (doprovodné dřeviny u mykorhizních lošáků, dřevní substrát u lignikolních korálovců) a rozšíření v České republice (u druhů z čeledi Bankeraceae doplněné zmínkou o Slovensku; u ostatních skupin materiál ze Slovenska autoři nezpracovávali a vyvozovat závěry bez důkladné revize materiálu by u některých druhů mohlo být značně troufalé). Určovací klíče u jednotlivých čeledí a rodů jsou na závěr doplněny souhrnným klíčem pro celou heterogenní skupinu pozemních kloboukatých lošáků.
Související projekty: